Καινούριος Χρήστης Εγγεγραμένος Χρήστης
Εγγραφείτε τώρα στο mycarriera.gr και
δημοσιεύστε την αγγελία σας ή το βιογραφικό σας
Όνομα Χρήστη
Κωδικός Πρόσβασης
Διατήρηση Στοιχείων Έχω ξεχάσει τα στοιχεία λογαριασμού
 
 
   
 
   

Η αρχή της ελεύθερης κυκλοφορίας εργαζομένων στην Ευρωπαϊκή Ένωση σημαίνει ότι μπορείτε να εργαστείτε σε οποιαδήποτε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και στη Νορβηγία, στην Ισλανδία, στο Λιχτενστάιν (χώρες ΕΟΧ) και στην Ελβετία.

Μόλις 2% των Ευρωπαίων πολιτών ζουν και εργάζονται σε κράτος μέλος εκτός της χώρας προέλευσής τους. Παρόλα αυτά, τα οφέλη της εργασίας στο εξωτερικό είναι πολλαπλά, διότι σας δίνεται η δυνατότητα...
 
...να αποκτήσετε νέες επαγγελματικές και προσωπικές δεξιότητες, δηλαδή να αναπτύξετε τις ικανότητες, την αυτοπεποίθηση και τις επικοινωνιακές σας δεξιότητες,
 
...να αποκτήσετε νέες γνώσεις και διαφορετικές προοπτικές διευρύνοντας το πολιτιστικό σας υπόβαθρο και μαθαίνοντας ή βελτιώνοντας τις γνώσεις σας σε μια ξένη γλώσσα,
 
...να επιλέξετε τη δυνατότητα που σας ταιριάζει καλύτερα βρίσκοντας μόνιμη, προσωρινή ή εποχική εργασία.
 
Σε τι μπορεί να σας φανεί χρήσιμη η EURES;
 
Σκοπός της πύλης EURES είναι η παροχή πληροφοριών, συμβουλών και υπηρεσιών πρόσληψης/τοποθέτησης (ανεύρεση κατάλληλων θέσεων εργασίας) προς όφελος των εργαζομένων και των εργοδοτών καθώς και κάθε πολίτη που επιθυμεί να επωφεληθεί από την αρχή της ελεύθερης κυκλοφορίας των προσώπων.
 
Η πύλη EURES δεν είναι μόνο η πύλη για την επαγγελματική κινητικότητα που επισκέπτεστε αυτή τη στιγμή.
 
Η EURES διαθέτει ένα ανθρώπινο δίκτυο από περισσότερους από 850 συμβούλους EURES, οι οποίοι βρίσκονται σε καθημερινή επαφή με άτομα που αναζητούν εργασία και με εργοδότες σε ολόκληρη την Ευρώπη.
 
Στις ευρωπαϊκές παραμεθόριες περιοχές η EURES διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο παρέχοντας πληροφορίες και βοήθεια για την επίλυση των προβλημάτων που μπορεί να αντιμετωπίσουν οι εργαζόμενοι και οι εργοδότες σε σχέση με τις διασυνοριακές μετακινήσεις τους.
 
Η EURES είναι ένα δίκτυο που δημιουργήθηκε το 1993 για τη συνεργασία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, των δημόσιων υπηρεσιών απασχόλησης των κρατών μελών του ΕΟΧ (οι χώρες της ΕΕ και η Νορβηγία, Ισλανδία και το Λιχτενστάιν) και των άλλων οργανώσεων εταίρων. Η Ελβετία διαδραματίζει επίσης σημαντικό ρόλο στη συνεργασία αυτή. Η από κοινού αξιοποίηση των πόρων των μελών και των οργανισμών εταίρων της EURES εξασφαλίζει σταθερή βάση για το δίκτυο συνεργασίας ούτως ώστε να παρέχει υψηλού επιπέδου υπηρεσίες στους εργαζόμενους και τους εργοδότες.
 
Το EURES βοηθά τους εργαζόμενους να διασχίσουν τα σύνορα
 
Οι ευρωπαϊκές υπηρεσίες απασχόλησης EURES (European Employment Services) είναι ένα δίκτυο συνεργασίας για τη διευκόλυνση της ελεύθερης κυκλοφορίας των εργαζομένων στο εσωτερικό του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου· συμμετέχει και η Ελβετία. Στους εταίρους του δικτύου περιλαμβάνονται οι δημόσιες υπηρεσίες απασχόλησης, οι συνδικαλιστικές και οι εργοδοτικές οργανώσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει αναλάβει το συντονισμό του δικτύου.
 
Κύριοι στόχοι του EURES
 
- Να ενημερώνει, να καθοδηγεί και να παρέχει συμβουλές σε εργαζόμενους που ενδέχεται να μετακινηθούν σε άλλη χώρα σχετικά με τις ευκαιρίες απασχόλησης, καθώς και σχετικά με τις συνθήκες διαβίωσης και εργασίας στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο.
- Να βοηθά τους εργοδότες που επιθυμούν να προσλάβουν εργαζόμενους από άλλες χώρες.
- Να παρέχει συμβουλές και καθοδήγηση σε εργαζόμενους και εργοδότες στις διασυνοριακές περιοχές.
 
Σύμβουλοι EURES
 
Η EURES παρέχει ένα δίκτυο συμβούλων για την παροχή των απαιτούμενων πληροφοριών στα άτομα που αναζητούν εργασία και στους εργοδότες μέσω προσωπικών επαφών. Το δίκτυο απαριθμεί περισσότερους 850 συμβούλους EURES από όλη την Ευρώπη ενώ ο αριθμός αυτός ολοένα και αυξάνεται.
 
Οι σύμβουλοι EURES είναι εκπαιδευμένοι ειδικοί που προσφέρουν τους τρεις τύπους των βασικών υπηρεσιών EURES, της ενημέρωσης, της καθοδήγησης και της τοποθέτησης, τόσο στα άτομα που αναζητούν εργασία όσο και στους εργοδότες που ενδιαφέρονται για την ευρωπαϊκή αγορά θέσεων εργασίας. Έχουν εξειδικευτεί σε πρακτικά, νομικά και διοικητικά θέματα που αφορούν την κινητικότητα σε εθνικό και διασυνοριακό επίπεδο. Οι σύμβουλοι EURES εργάζονται στο πλαίσιο των δημόσιων υπηρεσιών απασχόλησης της κάθε χώρας ή στο πλαίσιο άλλων οργανισμών-εταίρων του δικτύου EURES.
 
Η πύλη EURES στις παραμεθόριες περιοχές 
 
Η EURES διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στις παραμεθόριες περιοχές, όπου η διασυνοριακή μετακίνηση των εργαζομένων είναι μεγάλη. Σε περισσότερους από 600.000 εργαζομένους που ζουν σε μία χώρα της ΕΕ και εργάζονται σε μία άλλη εφαρμόζονται διαφορετικές εθνικές πρακτικές και νομικά συστήματα. Οι εργαζόμενοι μπορεί να αντιμετωπίζουν διοικητικά, νομικά ή φορολογικά εμπόδια στην κινητικότητα σε καθημερινή βάση.
 
Οι σύμβουλοι EURES στις περιοχές αυτές παρέχουν ειδικές συμβουλές και καθοδήγηση σχετικά με τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των εργαζομένων που ζουν σε μία χώρα και εργάζονται σε άλλη.
 
Σήμερα υπάρχουν περισσότερες από 20 διασυνοριακές συμπράξεις στο EURES, γεωγραφικά κατανεμημένες σε όλη την Ευρώπη, σε 13 χώρες. Οι συμπράξεις αυτές αποσκοπούν στην αντιμετώπιση των αναγκών ενημέρωσης και συντονισμού που συνδέονται με την κινητικότητα των εργαζομένων στις διασυνοριακές περιοχές. Φέρνουν σε επαφή τις δημόσιες υπηρεσίες απασχόλησης και επαγγελματικής κατάρτισης, τις εργοδοτικές και συνδικαλιστικές οργανώσεις, τις τοπικές αρχές και τους οργανισμούς που ασχολούνται με τα προβλήματα απασχόλησης και επαγγελματικής κατάρτισης στις παραμεθόριες περιοχές. Οι διασυνοριακές συνεργασίες EURES αποτελούν ένα πολύτιμο σημείο επαφής για τις περιφερειακές και εθνικές διοικητικές υπηρεσίες απασχόλησης και τους κοινωνικούς εταίρους. Είναι ένα αποτελεσματικός τρόπος για την παρακολούθηση αυτών των "περιοχών απασχόλησης" που αποτελούν σημαντικό κεφάλαιο της πραγματικής ευρωπαϊκής αγοράς εργασίας.
 
Δημόσιες Υπηρεσίες Απασχόλησης 
 
Οι δημόσιες υπηρεσίες απασχόλησης (ΔΥΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης/Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου παρέχουν υπηρεσίες μέσω ενός δικτύου περισσότερων από 5.000 τοπικών γραφείων απασχόλησης, με προσωπικό που ξεπερνά τις 100.000, στα άτομα που αναζητούν θέσεις εργασίας και στους εργοδότες.
 
Αν και οι ΔΥΑ έχουν διαφορετική διάρθρωση σε κάθε χώρα, όλες τους έχουν το κοινό κύριο καθήκον να συμβάλλουν στην αντιστοίχηση της προσφοράς και της ζήτησης στην αγορά εργασίας μέσω της παροχής πληροφοριών, υπηρεσιών διαμεσολάβησης και ενεργού υποστήριξης.
 
Αποστολή
 
- Οι δημόσιες υπηρεσίες απασχόλησης προσφέρουν εύκολη πρόσβαση στην αγορά εργασίας σε τοπικό, εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο σε όλα τα άτομα που αναζητούν εργασία, στους εργοδότες και στις εταιρείες που εξειδικεύονται στην πρόσληψη προσωπικού. Για το σκοπό αυτό προσφέρουν συνολική και λεπτομερή ενημέρωση σχετικά με τις διαθέσιμες θέσεις εργασίας, τα άτομα που αναζητούν εργασία και άλλα σχετικά θέματα. Προσφέρουν επίσης ευρύ φάσμα ενεργών υπηρεσιών με σκοπό τη συμβολή στην αναζήτηση θέσης εργασίας και προσωπικού.
 
- Όταν οι κενές θέσεις εργασίας δεν επαρκούν για να μπορέσουν όλοι οι άνεργοι που αναζητούν θέση εργασίας να βρουν μια δουλειά αμέσως, και/ή όταν οι δεξιότητες των ατόμων που αναζητούν θέσεις εργασίας δεν ανταποκρίνονται στη ζήτηση της αγοράς ή όταν υπάρχουν άλλα προβλήματα που δυσχεραίνουν την εύρεση μιας θέσης εργασίας, οι ΔΥΑ προσφέρουν πρόσβαση σε πληρέστερες υπηρεσίες για την αντιμετώπιση των ατομικών αναγκών. Οι ΔΥΑ φροντίζουν ώστε να μην περιθωριοποιηθεί κανένα άτομο το οποίο αναζητά θέση εργασίας λόγω έλλειψης επαρκούς βοήθειας και, από την άλλη πλευρά, τα άτομα που αναζητούν εργασία ενθαρρύνονται να καταβάλλουν επαρκείς και επαληθεύσιμες προσπάθειες για την εξεύρεση απασχόλησης.
 
- Στις επιχειρήσεις προσφέρεται ένα φάσμα υπηρεσιών ποιότητας με τη διαμεσολάβηση μεταξύ των αναγκών τους και των συνθηκών της αγοράς εργασίας. Προσφέροντας τις υπηρεσίες αυτές στις επιχειρήσεις, οι ΔΥΑ συμπράττουν με τους εργοδότες με σκοπό την επίτευξη των οικονομικών και κοινωνικών στόχων της ένταξης των εργαζομένων στην αγορά εργασίας.
 
Εταίροι EURES
 
Οι δημόσιες υπηρεσίες απασχόλησης συνεργάζονται ενεργά σε ευρωπαϊκό επίπεδο για τη βελτίωση των υπηρεσιών τους. Είναι εταίροι του EURES για τη διευκόλυνση της κινητικότητας μεταξύ των εθνικών συνόρων στην ευρωπαϊκή αγορά εργασίας και γι’ αυτό αποτελούν βασικούς συντελεστές αυτής της ευρωπαϊκής πύλης για την επαγγελματική κινητικότητα (European Job Mobility Portal).

 
 
Εταιρική Ιστοσελίδα
Επωνυμία: EURES
Έδρα:
Χώρα: Ελλάδα
Τηλέφωνα Επικοινωνίας:
Αποστολή βιογραφικού
 
Εμφάνιση όλων των θέσεων (0)
 
EURES
 
   
 
Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner
Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner
Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner
Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner